ההתמחויות שלנו

נכות כללית

קצבת הנכות משולמת למי שאינו יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה לפחות ב-50% בשל מצבו הבריאותי. הזכאות קיימת מגיל 18 ועד גיל פרישה.
 
 

ועדות רפואיות לנפגעי עבודה

מי שהוכר עי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה , ונותרה לו נכות עקב הפגיעה עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי. קצבה או מענק. לשם כך יש לעמוד בפני וועדה רפואית אשר תקבע את דרגת נכותך ובהתאם לכך יתקבל הפיצוי.

תו נכה

תו חנייה לנכה מאפשר לנכה לחנות במקומות המיועדים לנכים, ובתנאים מסוימים– גםבמקומות שהחנייה בהם אינה מותרת.

ניידות

הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות לאנשים שניידותם מוגבלת בשל ליקויים בריאותיים, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולנהל חיים עצמאיים.

סיעוד

קצבת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, הגרים בבית וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, וכן לאנשים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. הקצבה נועדה לסייע לקשיש ולבני משפחתו בטיפול בו.

שירותים רפואיים מיוחדים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי והזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היוםיום או להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.